Obwody Łowieckie nr 61 i 64

Łowisko I „Polanów”

Od północy granica biegnie z Polanowa szosą w kierunku Żydowa, dalej w prawo szosą przez Łokwicę, Wietrzno. Mniej więcej w połowie drogi między Wietrznem i Chociminem skręca w prawo w drogę gruntową, która po około 500 m wychodzi na stary nasyp kolejowy tzw. „tor”. Następnie biegnie „torem” cały czas w kierunku Polanowa, koło Cegielni do szosy Polanów – Koszalin i dalej w prawo do Polanowa.

Łowisko II „Rosocha”1

Granica przebiega od Jacinek, szosą Koszalin – Polanów, w kierunku Polanowa do granicy z łowiskiem nr 1. Następnie w prawo, drogą koło Cegielni i dalej „torem” do końca pól „Gilewskich”. Koniec pól „Gilewskich” a początek łąk przy Schweinebruch’u rozdzielony jest pasem zadrzewień. W wzdłuż zadrzewień granica biegnie w prawo aż do momentu, w którym kończą się, po lewej stronie, grunty Schweinebruch’u. Następnie skręca w prawo drogą będącą granicą Nadleśnictw Bobolice i Polanów (nie jest to droga na Gilewo tylko następna) pomiędzy oddziałami nr 6 i 5 oraz vis a vis 452 i 453 do pól na tzw. „Małym Cetuniu”. Dalej biegnie w lewo po granicy lasu do „Brzozówki”, w prawo „Brzozówką” do Cetunia, a następnie w prawo szosą do Rosochy. W tej miejscowości, na bardzo ostrym zakręcie w prawo, granica biegnie na wprost drogą gruntową do Jacinek.

1 W granicach łowiska Rosocha mieszczą się dwa Leśnictwa: Zacisze i Jacinki.

Łowisko III „Sarnowo”

Granica łowiska biegnie z miejscowości Cetuń „Brzozówką” do „buka”, dalej w prawo pomiędzy oddziałami 23 i 24 oraz 33 i 34, na wysokości „ekranowanej łąki”, w lewo północną stroną oddziału 71 oraz jeziora Łabędziego. Dalej między jeziorem Małym oraz Wiejskim do betonowej płytówki, którą przecina aby pobiec dalej przez Drężniankę i Radew, pomiędzy oddziałami 140 i 141 oraz 143 i 144 do szosy Drzewiany – Mostowo, a potem w prawo w kierunku Mostowa i znowu w prawo szosą do Cetunia.

Łowisko IV „Lubowo”

Od strony północnej łowisko graniczy z łowiskiem nr 1 i nr 2, od wschodu z łowiskiem „Wietrzno”. Dalej granica biegnie „torem” do szosy Drzewiany – ­Mostowo, w prawo szosą przez „krzyżówkę Cebulińską” do łowiska „Sarnowo” i w prawo wzdłuż granicy przez płytówkę do łowiska nr 1.

Łowisko V „Wietrzno – Chocimino”

Granica biegnie od skrzyżowania na Łokwicę, Wietrzno szosą w kierunku Żydowa. Około 200 m przed Żydowem skręca w prawo w drogę gruntową wśród pól będącą granicą oddziału 16 i 26 koło Kondrackiego, po osiągnięciu lasu w lewo przez oddział 557 d,f,g, wzdłuż 558 h do granicy leśnictw Wietrzno i Żydowo. Następnie skręca w prawo północną stroną oddzialów 570, 571, 572 do „toru” i dalej w prawo „torem” do granicy z łowiskiem nr 1. Potem biegnie w prawo drogą gruntową na szosę i w lewo do szosy przez Wietrzno, Łokwicę do szosy Polanów – Żydowo.

Łowisko VI „Żydowo – Kępiny”

Granica biegnie z Żydowa szosą do Drzewian, dalej w prawo szosą do Górawina, następnie „torem” do łowiska „Wietrzno” i wzdłuż granicy z tym łowiskiem skręca w prawo do Żydowa.

Łowisko VII „Cebulino – Góry Potockiego”

Granica biegnie od „krzyżówki Cebulińskiej” szosą do Górawina, dalej w prawo drogą częściowo gruntową, częściowo brukowaną, przecina „tor” i dochodzi do szosy przed Gozdem. Następnie biegnie szosą w prawo na Cybulino do „krzyżówki”.

Łowisko VIII „Buszynko”

Granica biegnie szosą z Górawina do Drzewian i dalej drogą asfaltową do miejscowości Chociwle. Tam skręca w prawo w drogę żużlową przechodzącą w gruntową i przecina „tor” pod kątem prostym w kierunku Radwanek. Przed Radwankami skręca w prawo aby po około 400 m skręcić w lewo, wzdłuż pojedynczych zadrzewień (dawna droga) do końca oddziału 384 D. Tam skręca w lewo i drogą gruntową biegnie do szosy w miejscowości Pomorzany (nie Rylewo!), następnie w prawo drogą do Gozdu i dalej w kierunku Cybulina. Po około 400 m za Gozdem skręca w prawo w drogę brukowaną a potem gruntową wzdłuż granicy z łowiskiem „Cebulino – Góry Potockiego” do Górawina.

Mapa Obwodów Łowieckich 61 i 64


Pokaż Obwody Łowieckie Koła Łowieckiego 67 Wataha na większej mapie