Luty

W lutym polujemy na:
  Jelenie szlachetne:
byki i cielęta
   Dziki:
odyńce, wycinki, przelatki i warchlaki
Muflony:
tryki
  Tchórze i kuny
   Lisy, Jenoty, Norki Amerykańskie, Szopy Pracze
Piżmaki
Bażanty:
koguty

Przez cały rok wolno polować na:

 

  • norki amerykańskie, jenoty i szopy pracze;
  • borsuki, tchórze, kuny (leśne i domowe) na terenach obwodów łowieckich na których występuje cietrzew lub głuszec;
  • lisy na terenach obwodów łowieckich, w których występuje głuszec lub cietrzew lub prowadzono w ostatnich 2 latach kalendarzowych zasiedlenia zająca, bażanta lub kuropatwy – przez cały rok;
  • piżmaki na terenach rybackich obrębów hodowlanych;
  • dziki – odyńce, wycinki, przelatki oraz warchlaki, przy czym za warchlaki uznaje się dziki od dnia urodzenia do dnia 31 marca następnego roku kalendarzowego.

Kalendarz polowań – stan prawny na 16.10.2009 r.

Treść kalendarza zapożyczono ze strony Polskiego Związku Łowieckiego www.pzlow.pl.