Strażnicy Łowieccy

Strażnik Łowiecki Obwodu 61 Marek Stasik
Strażnik Łowiecki Obwodu 64 Radosław Nowicki
Strażnik Łowiecki Obwodu 107 Marek Kleniewski