Styczeń

W styczniu polujemy na:
   Jelenie szlachetne:
byki i cielęta przez cały miesiąc, a łanie do 15.01
   Jelenie sika:
byki, łanie i cielęta do 15.01
   Daniele:
byki cały miesiąc a łanie i cielęta do 15.01
  Sarny:
kozy i koźlęta do 15.01
    Dziki:
odyńce, wycinki, przelatki i warchlaki cały miesiąc, a lochy do 15.01
   Muflony:
tryki cały miesiąc, a owce i jagnięta do 15.01
  Tchórze i kuny
   Lisy, Jenoty, Norki Amerykańskie, Szopy Pracze
Piżmaki
  Zające szaraki i dzikie króliki:
tylko w drodze odłowu, do 15.01
  Bażanty:
koguty; kury: wyłącznie na terenach OHZ (bażanta)
Kuropatwy:
tylko w drodze odłowu, do 15.01
Gęsi:
gęgawy na terenie województw: zachodniopomorskiego, lubuskiego, wielkopolskiego i dolnośląskiego – do 15.01, a zbożowe i białoczelne na terenie województw: zachodniopomorskiego, lubuskiego, wielkopolskiego i dolnośląskiego – do dnia 31.01

Przez cały rok wolno polować na:

 

  • norki amerykańskie, jenoty i szopy pracze;
  • borsuki, tchórze, kuny (leśne i domowe) na terenach obwodów łowieckich na których występuje cietrzew lub głuszec;
  • lisy na terenach obwodów łowieckich, w których występuje głuszec lub cietrzew lub prowadzono w ostatnich 2 latach kalendarzowych zasiedlenia zająca, bażanta lub kuropatwy – przez cały rok;
  • piżmaki na terenach rybackich obrębów hodowlanych;
  • dziki – odyńce, wycinki, przelatki oraz warchlaki, przy czym za warchlaki uznaje się dziki od dnia urodzenia do dnia 31 marca następnego roku kalendarzowego.

Kalendarz polowań – stan prawny na 16.10.2009 r.

Treść kalendarza zapożyczono ze strony Polskiego Związku Łowieckiego www.pzlow.pl.