Gospodarze Obwodów

Gospodarz Obwodu 61 Feliks Urbaniec
Gospodarz Obwodu 64 Radosław Nowicki
Gospodarz Obwodu 107 Marek Kleniewski