Gospodarze Obwodów

Gospodarz Obwodu 107 Marek Kleniewski