Zarząd Koła Łowieckiego Nr 67 WATAHA

Prezes Władysław Sudwoj
Łowczy Krzysztof Pleskaczewski
Skarbnik

Krzysztof Kamiński

Sekretarz Piotr Szafrański
Wicełowczy – obwód 107 Marek Kleniewski