Zarząd Koła Łowieckiego Nr 67 WATAHA

Prezes Jan Kupczak
Łowczy Krzysztof Pleskaczewski
Skarbnik

p.o. : Krzysztof Szewczyk

Sekretarz Krzysztof Kraska
Wicełowczy – obwód 107 Marek Kleniewski
Wicełowczy – obwód 61 Krzysztof Szewczyk