Obwód Łowiecki nr 107

Granice Obwodu nr 107

Od miejscowości Strzegowo, drogą Warszawa-Gdańsk do miejscowości Dalnia, w Dalnii w lewo asfaltową drogą do Dąbrowy, w Dąbrowie w prawo drogą Mdzewo-Kowalewko, przy kościele w Dąbrowie w lewo drogą asfaltową do Syberii, dalej przez Miączyn Duży do Miączyna Małego, dalej do miejscowości Liberadz, za Liberadzem w miejscowości Bochnia w lewo drogą asfaltową na Radzanów, po około 2 km (przed Wróblewem) drogą asfaltową do Bońkowa Podleśnego, na rozwidleniu dróg Bońkowo Podleśne – Bońkowo Kościelne drogą gruntową przez łąki do miejscowości Budy Matusy, tam drogą w lewo do miejscowości Marysinek, w Marysinku w prawo drogą gruntową w stronę lasu do pojedynczych zabudowań należących do Marysinka położonych nad rzeką Wkrą, dalej rzeką Wkrą do miejscowości Strzegowo.

Łowisko „Liberadz”

Miejsce wyłożenia „książki pobytu myśliwych w łowiskach” – gospodarstwo kol. Marka Kleniewskicgo w miejscowości Syberia nr 31 (tel.: +23 / 613 15 13).

Granica łowiska – od miejscowości Syberia drogą asfaltową do Liberadza przez Miączyn Duży i Miączyn Mały, za Liberadzem w lewo drogą asfaltową na Radzanów, po ok. 2 km (przed Wróblewem) w lewo drogą asfaltową do Bońkowa Kościelnego, dalej prosto drogą gruntową do miejscowości Syberia.

Łowisko „Mdzewko”

Miejsce wyłożenia „książki pobytu myśliwych w łowiskach” – gospodarstwo kol. Marka Kleniewskiego w miejscowości Syberia nr 31 (tel.: +23 / 613 15 13).

Granica łowiska – od miejscowości Syberia drogą asfaltową do miejscowości Dąbrowa, przy kościele w prawo drogą asfaltową około 300 m, w lewo drogą asfaltową do miejscowości Dalnia, w prawo szosą Warszawa-Gdańsk przez Mdzewo do mostku nad strugą Topielica (około 800 m za Mdzewem) następnie w prawo wzdłuż strugi przez łąki do zabudowań Budy Budzkie, drogą gruntową łączącą zabudowania z drogą asfaltową Radzimowice-Rudowo przy kapliczce w prawo, drogą asfaltową do Rudowa, około 300 m za zabudowaniami Radowa w lewo, drogą gruntową przez łąki do granicy Obwodu, w prawo granicą Obwodu (droga gruntowa) do Bońkowa Podleśnego do drogi asfaltowej, w prawo drogą asfaltową do Bońkowa Kościelnego, dalej prosto drogą gruntową do miejscowości Syberia.

Łowisko „Huta”

Miejsce wyłożenia „książki pobytu myśliwych w łowiskach” – gospodarstwo kol. Marka Kleniewskiego w miejscowości Syberia nr 31 (tel.: +23 / 613 15 13).

Granica łowiska – począwszy od Strzegowa granicą Obwodu w lesie wzdłuż rzeki Wkry do położonych nad rzeką zabudowań miejscowości Marysinek, drogą gruntową przez las do miejscowości Marysinek, w lewo drogą do miejscowości Budy Matusy, dalej w prawo drogą gruntową i granicą Obwodu ok. 1 km, nast. w prawo drogą przez łąki do drogi asfaltowej Rudowo-Bońkowo Kościelne, drogą asfaltową w prawo przez Rudowo do kapliczki, w lewo drogą łączącą zabudowania osady Budy Matusy do ostatniego zabudowania, następnie przez łąki do strugi Topielica, wzdłuż strugi do szosy Warszawa-Gdańsk, w prawo szosą do Strzegowa.

Mapa Obwodu Łowieckiego 107


Pokaż Obwody Łowieckie Koła Łowieckiego 67 Wataha na większej mapie